Call Us:+1-888-888-888

Kisah Abdullah bin Rawahah

Home  /  Umum  /  Kisah Abdullah bin Rawahah

4.Sep, 2019 Comments Off on Kisah Abdullah bin Rawahah Umum

Kisah Abdullah bin Rawahah

Kisah Abdullah bin Rawahah

Abdullah bin Rawahah miliki nama lengkap Abdullah bin Rawahah bin Tsa’labah Al-Anshari Al-Khazraji. Ia termasuk orang Anshar yang mengikrarkan keislamannya pada Baiatul Aqobah kedua. Semasa hidupnya, ia menerima tanggung jawab berasal dari Rasulullah saw untuk menghitung hasil pertanian kaum Yahudi di Khaibar.

Suatu hari disaat ia hendak melaksanakan tugasnya, orang-orang Yahudi menghimpun perhiasan istri-istrinya sehingga kontrol yang ditunaikan oleh Abdullah bin Rawahah tidak mencegah perdagangan mereka.

Apalagi pertikaian antara umat Yahudi dan umat Islam kerap terjadi. Mereka cemas dendam berikut masih ada sehingga Abdullah bin Rawahah tidak bersikap adil kepada mereka.

Diberikanlah seluruh perhiasan berikut kepada Abdullah bin Rawahah seraya berkata, “Semua ini kami serahkan untukmu dan berikanlah kami keringanan dan permudahlah dalam menaksir!”

Melihat langkah mereka memperlakukannya, Abdullah berkata, “Hai orang-orang Yahudi! Demi Allah. Kamu seluruhnya adalah makhluk Allah yang aku benci! Meskipun demikian, aku tidak dapat mencurangi kalian. Kalian tawarkan kepadaku barang suap, tetapi barang suap itu haram. Dan kami membenci memakan barang suap!”

Mendengar penolakan Abdullah, orang-orang Yahudi itu berkata, “Dengan cii-ciri itu, langit dan bumi tegak berdiri.”

Sumber : tokoh.co.id

Baca Juga :


Comments are closed.